داشته

گوسفند تخمی افشار

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پستانداران
رتبه آگهی دهنده

گوسفند تخمی افشار سالم و سرحال و جوون حدود 60 کیلو وزنشه

  • مکان مبادلهمازندران - ساری
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

با دوتا بره نر حدود 20 تا 25 کیلو معاوضه میکنم

    معاوضه با
  • پستانداران در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهمازندران - ساری
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش