داشته

مرغ عشق انگلیسی باجیگار

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پرندگان
رتبه آگهی دهنده

پنج جفت انگلیسی بسیار درشت و خوش هیکل همه مولدای خودم هستن که بدلیل نقل مکان مجبورم بفروشم ....تکی ندارم و فقط جفت میفروشم...اگه کسی همه رو برداره جفتی صد تومن تخفیف میدم.هر جفت نهصد هست و همگی رو بردارین هشتصد..... و فقط با گلدین معاوضه میکنم.اگر کسی جا داشته باشه هر یه جفت اندازه حقوق یه کارمند کار میکنه....

  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - رباط
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - رباط
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش