داشته

ساب ۱۰۰۰ پاینر لوله ای دارم معاوضعه بساب

کالای دیجیتال
> صوتی تصویری
> سیستم صوتی و تصویری خودرو
رتبه آگهی دهنده

ساب هیچ مشکلی ندار ه فقط یه کمی دور ساب پاره شده اما کوبین داره مشکلی نیستمعاوضعه با ساب ۱۲۰۰سرهم میدم

  • مکان مبادلهخوزستان - اهواز - باهنر
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • سیستم صوتی و تصویری خودرو در دسته بندی وسایل نقلیه
  • سیستم صوتی و تصویری خودرو در دسته بندی کالای دیجیتال
  • مکان مبادلهخوزستان - اهواز - باهنر
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش