داشته

گوشی سیکس پلاس

کالای دیجیتال
> موبایل
> گوشی موبایل
رتبه آگهی دهنده

گوشی سیکس پلاس باطری ۹۰درصدسالم

 • مکان مبادلهیزد
 • وضعیت کالاکم استفاده
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
 • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

  معاوضه با
 • گوشی موبایل در دسته بندی کالای دیجیتال
 • مکان مبادلهیزد
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش