داشته

زمین بسیار عالی در کوی شفا

زمین مسکونی
> انتقال مالکیت قطعی
رتبه آگهی دهنده

زمین با موقعیت عالی برای ساخت با قیمت بسیار مناسب

  • مکان مبادلهمازندران - ساری
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه با ماشین خارجی

    معاوضه با
  • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهمازندران - ساری
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش