داشته

فروش یا معاوضه مغازه خلیفه سلطانی

مغازه تجاری
> انتقال مالکیت قطعی
رتبه آگهی دهنده

مغازه ۴۶ متر ۱۱۰ متر ساختزیر زمین تجاریهمکف تجاریطبقه بالای مغازه (۵۲) متر اداریمعاوضه با زمین یا فروشقولنامه عادی کارهای سند در حال انجام

  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - خانه اصفهان
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • انتقال مالکیت قطعی در دسته بندی زمین مسکونی
  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - خانه اصفهان
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش