داشته

مغازه 241 متری در خانشیر

ملک تجاری
> انتقال مالکیت قطعی
رتبه آگهی دهنده

↩غرفه با کاربری خدماتی ↩زمین : 135 متر ↩بنا : 241 متر ↩همکف : 82 متر ↩نیم طبقه : 49 متر ↩زیر زمین : 10 متر ↩انبار : 85 متر ↩پارکینک : 15 متر

  • مکان مبادلههرمزگان - کیش
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

↩قابل معاوضه با ملک مسکونی در کیش

    معاوضه با
  • انتقال مالکیت قطعی در دسته بندی آپارتمان
  • مکان مبادلههرمزگان - کیش
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش