داشته

زمین باغی فردوسی شاهنامه ۸۰

زمین مسکونی
> انتقال مالکیت قطعی
رتبه آگهی دهنده

زمین باغی فردوسی شاهنامه ۸۰ ابعاد۱۷×۶۱ حاشیهخیابان بیست متری آسفالت تا سر زمین امتیازاتتاسرزمین زمین دوطرفش دیوار دارد فقط ته زمین وته زمین نیاز به دیوارداردزمین دارای ویو عالی میباشد اطراف زمین ساخت و ساز شده آدرس دقیق : شاهنامه ۸۰ بعد از روستای چشمه علیمون جنب پروژه دادگستریضمناً معاوضه با ملک یا اتومبیل هم دارم زمین دارای سند ملکی و با وکالت واگذار میگردد ضمناً زمین تحویل می‌شود زمین طبق نقشه در عکس شماره ۱۴ و حاشیه ۲۵ متری به علت نیازه مالی فروشنده قطعی هستم و با خریدار کنار می‌آیم به کارمند یا کاسب معتبر شرایط هم واگذار میکنم لطفا به این شماره تماس بگیرید : ۰۹۱۵۱۱۳۴۵۷۰

  • مکان مبادلهخراسان رضوی - مشهد - بلوار توس
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • انتقال مالکیت قطعی در دسته بندی خانه کلنگی
  • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهخراسان رضوی - مشهد - بلوار توس
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش