داشته

دوچرخه 20سالم معاوضه با24

ورزش و سفر
> دوچرخه و لوازم جانبی
رتبه آگهی دهنده

دوچرخه 20کوچیک شده برای پسرم

 • مکان مبادلهتهران - شهریار
 • وضعیت کالاهیچکدام
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
 • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

با24 عوض میکنم ولی سالم باشه

  معاوضه با
 • دوچرخه و لوازم جانبی در دسته بندی ورزش و سفر
 • مکان مبادلهتهران - شهریار
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش