داشته

معاوضه یافروش خوردوی پراید96سالم وبه شرط

وسایل نقلیه
> خودرو سواری
> پراید
رتبه آگهی دهنده

96تک گانه بیمه تابرج9لاستیکهاسالم دزدگیروروکش وضبط وکفپوش داردفنی به شرط

  • مکان مبادلهمازندران - ساری
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از دو هفته پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه هم میشود

    معاوضه با
  • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهمازندران - ساری
  • تاریخ آگهیبیش از دو هفته پیش