داشته

سفیداراکی

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پرندگان
رتبه آگهی دهنده

باسلام یه سفید اراکی نرمست مست بالاگیر

  • مکان مبادلهخوزستان - اهواز - دغاغله
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه بانرسبز دم سفید خوب باتشکر ناظر چی با چی..

    معاوضه با
  • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهخوزستان - اهواز - دغاغله
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش