داشته

۲۰۶سالم ومطمئن فروش یا معاوضه

وسایل نقلیه
> خودرو سواری
> پژو
رتبه آگهی دهنده

۲۰۶ مدل ۸۴فوق مدل وخانگی بیمه ۱۰ماه تخیفات بیمه کامل معاینه فنی ۱سال لاستیک ها نو کولر بخاری سالم رنگ ۳تیکه شاسی ها وسقف سالم وبدون رنگ آماده مسافرت قیمت ۳۵ مقطوع معاوضه هم میکنم

  • مکان مبادلهخوزستان - دزفول - دزفول
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهخوزستان - دزفول - دزفول
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش