داشته

رنو ساندرو دنده دستی

وسایل نقلیه
> خودرو سواری
> رنو
رتبه آگهی دهنده

ماشین برج ۴ هست وصفر میباشد معاوضه هم میکنم

  • مکان مبادلهخوزستان - اهواز - پادادشهر
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهخوزستان - اهواز - پادادشهر
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش