داشته

باغ یکساله کورو بسطام

باغ و باغچه
> انتقال مالکیت قطعی
> قولنامه ای
رتبه آگهی دهنده

امسال نهال کاشته شده سیستم قطره ای برق روشنایی گاز در نزدیکی یک سهم اب

 • مکان مبادلهسمنان - شاهرود
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
 • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

با پژو پارس یا دنا تعویض دارم و یا ماشین خوب دیگه

  معاوضه با
 • پژو در دسته بندی وسایل نقلیه
 • مکان مبادلهسمنان - شاهرود
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
 • مدلاعلام نشده