داشته

معاوضه اپارتمان اصفهان با زمین در شهر تیران

آپارتمان
رتبه آگهی دهنده

معاوضه یک واحد اپارتمان با تمامی امکانات واقع در پلاک اول خیابان کاوه

  • مکان مبادلهاصفهان - تیران
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیسه روز پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

با زمین مسکونی در شهر تیران

    معاوضه با
  • زمین مسکونی
  • مکان مبادلهاصفهان - تیران
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیسه روز پیش