داشته

اسکیت حرفه ای

ورزش و سفر
> لوازم ورزشی
> اسکیت
رتبه آگهی دهنده

اسکیت بسیار نرم روان دارای درجه بندی از 34 تا41 بسیار کم استفاده شده در حد یکی دوبار. استفاده ای ازش ندارم

  • مکان مبادلهمازندران - ساری
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • همه چی
  • مکان مبادلهمازندران - ساری
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش