داشته

فروش یا معاوضه یک زمین مسکونی در تنکابن فردوسی غربی

زمین مسکونی
> انتقال مالکیت قطعی
رتبه آگهی دهنده

فروش یا معاوضه یک قطعه زمین مسکونی وشخصی درتنکابن خیابان فردوسی غربی جنب وسمت راست دانشگاه آیندگان و دومین قطعه بعداز براصلی سمت راست فاصله تا خ اصلی بیست 20 متر نمیشه دارای 19 متر بر مسکونی وخیابان دوازده متری شخصی ...اصلاً اصلاً اوقافی نیست وعقب نشینی هم شده و دور تا دور زمین سه ردیف دیوارکشی شده است ارای سندتکبرگ مشاع وتقسیم نامه وانحصار وراثت...

  • مکان مبادلهمازندران - تنکابن
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

.قصدم بیشترمعاوضه هست............با یک ویلا تا 6 سال ساخت حداقل 120 متری زدیک به شهرتنکابن وخیابان اصلی مثلاً مسیرهای خیابان خرم آباد تا میدان... اوایل شیریگرز وپسکلایه بزرگ... میدان 7تیر تا بازار زنگشامحله

    معاوضه با
  • انتقال مالکیت قطعی در دسته بندی ویلا
  • مکان مبادلهمازندران - تنکابن
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش