داشته

cb1000

وسایل نقلیه
> موتورسیکلت
> موتورسیکلت
رتبه آگهی دهنده

موتور پلمپ بدون رنگ بدون ضربه پیچ تا پیچ فابریک اینه ها فابریک راهنماها فابریک اگزوز فابریک سنسور جک فعال برق فابریک بدون ضعف عضو هیئت موتور سواری خراسان معاوضه فقط با ریس یا سواری

  • مکان مبادلهخراسان رضوی - مشهد - اندیشه
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • موتورسیکلت در دسته بندی وسایل نقلیه
  • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهخراسان رضوی - مشهد - اندیشه
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش