داشته

معاوضه گاو هلشتاین اصل با گوسفند جوان

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> پستانداران
رتبه آگهی دهنده

تعداد 6راس گاو هلشتاین

  • مکان مبادلهکردستان - بیجار
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه با گوسفند جوان

    معاوضه با
  • پستانداران در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهکردستان - بیجار
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش