داشته

آکواریم وپایه اسپرت

خانه و آشپزخانه
> حیوانات
> تجهیزات آبزیان
رتبه آگهی دهنده

با سلام آکواریم با لوازم پمپ و بخاری و کلی گیاه طبیعی

 • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان
 • وضعیت کالاکم استفاده
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
 • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه با کبوتر نقش مثل دم سفید طوقی یا زاغ آبادانی یا کله قاب

  معاوضه با
 • پرندگان در دسته بندی خانه و آشپزخانه
 • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش