داشته

سینگ ظرفشویی به همراه کابینت وشیرآب برنجی

خانه و آشپزخانه
> شستشو و نظافت
> سینک
رتبه آگهی دهنده

کابینت درحدنو بدونه پوسیدگی سالم وتمیز سینگ تک قولو لگن سمت راست است که خیلی کم توی بازارگیرمیاد سالم وتمیزدرحدنو شیرآب ظرفشویی قدیمی ولی سالم وتمیز درحدنو

  • مکان مبادلهلرستان - دورود
  • وضعیت کالاهیچکدام
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

با کابینت وسینگ دوقلوهم معاوضه می کنم

    معاوضه با
  • کابینت در دسته بندی ساخت و ساز
  • سینک در دسته بندی خانه و آشپزخانه
  • مکان مبادلهلرستان - دورود
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش