داشته

موتور معاوضه با ماشین هم قیمت

وسایل نقلیه
> موتورسیکلت
> موتورسیکلت
رتبه آگهی دهنده

باسلام موتور در حد صفر مدارک کامل

 • مکان مبادلهخراسان رضوی - مشهد
 • وضعیت کالاکم استفاده
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
 • ارزش پیشنهادی36,000,000 تومان
چت نشان کردن
خواسته

معاوضه با خودرو هم قیمت

  معاوضه با
 • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
 • مکان مبادلهخراسان رضوی - مشهد
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش