داشته

نما زنی (نصیبی)

صنعت و ساختمان
> ساخت و ساز
> سنگکاری
رتبه آگهی دهنده

نمای سنگ یاکاشی طرح سنگ وسخره زنی

  • مکان مبادلهآذربایجان غربی - ارومیه
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادی90,000 تومان
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • همه چی
  • مکان مبادلهآذربایجان غربی - ارومیه
  • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش