داشته

دوو ماتیز، مدل ۱۳۸۱

وسایل نقلیه
> خودرو سواری
رتبه آگهی دهنده

 • مکان مبادلههرمزگان - بندرعباس
 • وضعیت کالاکم استفاده
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
 • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه با پراید سواری یاوانت و یا مینی بوس ماشین سالم

  معاوضه با
 • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
 • مکان مبادلههرمزگان - بندرعباس
 • مایل به دریافت پیشنهاد های دیگر هستم
 • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش