داشته

سمند

وسایل نقلیه
> خودرو سواری
> سمند
رتبه آگهی دهنده

مدل ۹۰ قیمت ۳۹۵۰۰خریداری زنگ بزن معاوضه با پراید صفر۰۹۳۸۸۵۷۲۰۳۳

  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - خمینی شهر
  • وضعیت کالاکم استفاده
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

    معاوضه با
  • پراید در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهاصفهان - اصفهان - خمینی شهر
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش