داشته

زمین باغی یا کارکاهی در سردرود ..خلجان

باغ و باغچه
رتبه آگهی دهنده

قطعه زمین برای باغ یا کارکاهی در خلجان یک دقیقه از راه اصلی اسفالت فاصله دارد ابعاد زمین ۲۰ در ۲۵ میباشد

  • مکان مبادلهآذربایجان شرقی - تبریز
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

معاوضه با ماشین هم دارم

    معاوضه با
  • خودرو سواری در دسته بندی وسایل نقلیه
  • مکان مبادلهآذربایجان شرقی - تبریز
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش