داشته

زمین محدوده میدان لاله(مطهری)

زمین مسکونی
رتبه آگهی دهنده

باسلام.... زمین با بر عالی محدوده میدان لاله (مطهری) دارای سند شش دانگ ملکی

  • مکان مبادلهخراسان رضوی - سبزوار
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش
  • ارزش پیشنهادیاعلام نشده
چت تماس شماره تماس : نشان کردن
خواسته

مایل به معاوضه با ملک

    معاوضه با
  • زمین مسکونی
  • مکان مبادلهخراسان رضوی - سبزوار
  • تاریخ آگهیبیش از یک ماه پیش